Pallet lót sàn Long Thành PL07-LS (600×600)

220,000