Liên hệ

Công ty cổ phần TMDV Đoàn Khoa Học

Địa chỉ: cửa hàng nhựa số 3 Lê Quang Sung, phường 2, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh Số điện thoại: 0937.984.155 – 0394.986.634 Bản đồ cửa hàng: