Liên hệ

Công ty cổ phần TMDV Đoàn Khoa Học

Địa chỉ: cửa hàng đồ nhựa số 3A Lê Quang Sung, phường 2, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0937.984.155 – 01694.986.634

Bản đồ cửa hàng: