Pallet lót sàn Long Thành PL01-LS (1200×1000)

880,000