THÙNG GIỮ LẠNH DUNG TÍCH LỚN

Hiển thị một kết quả duy nhất

-10%

THÙNG GIỮ LẠNH DUNG TÍCH LỚN

Thùng giữ lạnh 100 lít

1,550,000  1,400,000 

THÙNG GIỮ LẠNH DUNG TÍCH LỚN

Thùng giữ lạnh 200 lít

THÙNG GIỮ LẠNH DUNG TÍCH LỚN

Thùng giữ lạnh 350 lít

THÙNG GIỮ LẠNH DUNG TÍCH LỚN

Thùng giữ lạnh 400 lít

THÙNG GIỮ LẠNH DUNG TÍCH LỚN

Thùng giữ lạnh 450 lít

THÙNG GIỮ LẠNH DUNG TÍCH LỚN

Thùng giữ lạnh 800 lít

1
Bạn cần hỗ trợ?