THÙNG GIỮ LẠNH DUNG TÍCH LỚN

Hiển thị tất cả 7 kết quả

-10%

THÙNG GIỮ LẠNH DUNG TÍCH LỚN

Thùng giữ lạnh 100 lít

1,400,000 

THÙNG GIỮ LẠNH DUNG TÍCH LỚN

Thùng giữ lạnh 100l có chân

THÙNG GIỮ LẠNH DUNG TÍCH LỚN

Thùng giữ lạnh 200 lít

THÙNG GIỮ LẠNH DUNG TÍCH LỚN

Thùng giữ lạnh 350 lít

-6%

THÙNG GIỮ LẠNH DUNG TÍCH LỚN

Thùng giữ lạnh 400 lít

3,800,000 

THÙNG GIỮ LẠNH DUNG TÍCH LỚN

Thùng giữ lạnh 450 lít

THÙNG GIỮ LẠNH DUNG TÍCH LỚN

Thùng giữ lạnh 800 lít