Pallet lót sàn Long Thành PL03-LS (1200×1000)

670,000 

.
.
.
.