Tủ nhựa A4 Hiệp Thành

1 Tầng (604-1) giá 95.000đ có kt: 262 x 345 x 140 mm

2 tầng (604-2) giá 150.000đ có kt: 262 x 345 x 261 mm

3 tầng (604-3) giá 205.000đ : 262 x 345 x 382 mm

4 tầng (604-4) giá 260.000đ: 262 x 345 x 506 mm

5 tầng (604-5) giá 315.000đ: 262 x 345 x 624 mm

.
.
.
.