Tủ đan 5 ngăn Đại Đồng Tiến

450,000 

KÍch thước: 340 x 420 x 830 mm

NGuyên liệu: nhựa PP

Màu sắc: dương, ngọc

Xuất xứ: Đại Đồng Tiến

.
.
.
.