Tủ đựng giày 3868

  • 1 hộp giầy đơn: 22 x 38 x 20 cm (giá 95.000đ)
  • Tủ 2 tầng:          22 x 38 x 40 cm (giá 180.000đ)
  • Tủ 3 tầng:          22 x 38 x 60 cm (giá 265.000đ)
  • Tủ 4 tầng:          22 x 38 x 80 cm (giá 340.000đ)
  • Tủ 5 tầng:          22 x 38 x 100 cm (giá 420.000đ)

Hotline: 0394.769.379 – 0937.984.155.

.
.
.
.