Thùng rác công cộng 240 lít nắp kín Hiệp Thành

1,200,000