Giỏ nắp nhỏ Duy Tân

48,000 

Kích thước 37,5 x 27 x 22 cm

Nguyên liệu PP

Hotline: 0394.769.379 – 0937.984.155.