Ghế nhựa lùn nhật màu mới

28,000 

KÍch thước: 27.5 x 27.5 x 26 cm
Nguyên liệu: PP mới
Màu sắc: trắng sữa, dương, cam sữa, xanh dứa, xám trắng