Ghế dựa trung Duy Tân

85,000 

Kích thước 39 x 44.5 x 71 cm

Nguyên liệu PP

Màu sắc: Đỏ, Dương, Đô, Lá, Cam

Holine: 0937.984.155 – 0394.769.379

.
.
.
.