Bình giữ nhiệt 3L Duy Tân

Kích thước: 16,8 x 17 x 26,8 cm

Hotline: 0394.769.379 – 0937.984.155