Bình đá tròn có vòi Tý Liên 8 lít

140,000 

.
.
.
.