Bình đá tròn có vòi Tý Liên 12 lít

185,000 

.
.
.
.