Bàn nan gỗ 6 tấc vuông

KÍch thước mặt bàn: 60 x 60 cm

Chân bàn: cao, thấp

Nguyên liệu: mặt gỗ, chân sắt

Màu sắc: màu gỗ

Hotline: 0937.984.155 – 0394.769.379

.
.
.
.