Ghế bậc xếp dây nhựa

Kích thước (cm): 54 x 49 x 105 (chiều cao mặt ghế 34)

Nguyên liệu: Khung sắt, dây nhựa

Hotline: 0394.769.379 – 0937.984.155